Leder du efter noget bestemt ?


Garantmøde den 22. marts 2024 kl. 18.00
i Snedsted Hallen 

Fristen for tilmelding er den 15. marts 2024

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af 8 medlemmer til repræsentantskabet for en 4-årig periode, samt valg af 1 medlem for en 2- årig periode

Følgende er på valg:

  • Ann Møller Nørgaard, Koldby - Nuværende bestyrelsesmedlem
  • Erik Dalbro Møller, Bedsted - Nuværende bestyrelsesmedlem
  • Jørgen Munk Christensen, Vorupør - Nuværende bestyrelsesmedlem
  • Louise Kassentoft Windfeld, Thisted - Nuværende bestyrelsesmedlem
  • Marie Stjernholm, Sønderhå - Nuværende repræsentantskabsmedlem
  • Morten Riis Larsen, Bjergby - Nuværende repræsentantskabsmedlem
  • Niels Henrik Hove, Sønderhå - Nuværende repræsentantskabsmedlem
  • Claus Pedersen, Sjørring - Nyopstillet
  • Lars Uglebjerg Nørgaard, Snedsted - Nyopstillet
  • Leo Jørgensen, Hundborg - Nyopstillet

3. Bestyrelsens beretning om Sparekassens virksomhed i det forløbne år

4. Fremlæggelse af årsregnskab

5. Eventuelt

Stemmeberettigede er personer, som har garantkapital pr. 31. december 2023.

Middag og underholdning

Efter mødet er Sønderhå-Hørsted Sparekasse vært ved en middag med efterfølgende kaffe.

Der vil i lighed med tidligere år være en lille overraskelse til alle deltagerne.

Underholdningen vil i år blive leveret af FÆTTERS

 

Når du udfylder skemaet er det vigtigt, at der kun er en person pr. tilmelding.