Leder du efter noget bestemt ?


Sønderhå-Hørsted Sparekasse som boligkreditformidler


Sønderhå-Hørsted Sparekasse
Legindvej 86
7752  Snedsted
CVR: 21249114

Tilsynsmyndighed
Sønderhå-Hørsted Sparekasse har tilladelse som pengeinstitut FT-nr. 9124 .

Sønderhå-Hørsted Sparekasse er undergivet tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, tlf. nr. 33 55 82 82, www.finanstilsynet.dk.

Samarbejde
Sønderhå-Hørsted Sparekasses samarbejder med Totalkredit A/S og DLR Kredit A/S om formidling af realkreditlån.

Rådgivningstjenester
Sønderhå-Hørsted Sparekasse yder ikke rådgivningstjenester, dvs. rådgivning som er uafhængig af ydelsen af boligkreditaftalen og de aktiviteter, som ydes af Sønderhå-Hørsted Sparekasse.

Honorering af os som kreditformidler
Sønderhå-Hørsted Sparekasse modtager provision fra Totalkredit A/S og DLR Kredit A/S som honorering for vores rolle som kreditformidler. Størrelsen af provisionen kan oplyses ved henvendelse til Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Sønderhå-Hørsted Sparekasse aflønnes løbende for servicering af lånet og tabsafdækning.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over Sønderhå-Hørsted Sparekasse, skal du første omgang kontakte Sønderhå-Hørsted Sparekasse.

Hvis du herefter fortsat er uenig i Sparekassens behandling af din henvendelse eller resultatet heraf, kan du kontakte den klageansvarlige i Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Oplysninger om den klageansvarlige fås i Sønderhå-Hørsted Sparekasse eller på Sønderhå-Hørsted Sparekasse hjemmeside: www.sdrhaa.dk

Fører henvendelsen ikke til en tilfredsstillende løsning, kan du vælge at indbringe din klage for Det Finansielle Ankenævn, St. Kongensgade 62, 2. sal, 1264 København K, tlf. 35 43 63 33, www.fanke.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage over en ydelse købt online. Klage indgives på http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal Sønderhå-Hørsted Sparekasses e-mailadresse - sdrhaa@sdrhaa.dk angives.

Klager vedrørende Sønderhå-Hørsted Sparekasses overholdelse af den finansielle lovgivning kan indbringes for Finanstilsynet.

Klager over Sønderhå-Hørsted Sparekasses behandling af personoplysninger kan indbringes for Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, tlf. 33 19 32 00, www.datatilsynet.dk