Leder du efter noget bestemt ?


Basal indlånskonto og basal betalingskonto

Vi tilbyder en basal indlånskonto samt en basal betalingskonto

Basal indlånskonto:

Kontoen er gratis
Den tilbydes privatkunder, som kan gøre brug af følgende:

 • Hæve og indsætte penge (kun danske kroner)
 • Kredittransaktioner (konto-til-konto overførsler)
 • Betalingskort (MasterCard Debet)

 

Basal betalingskonto:

Kontoen er gratis.
Den tilbydes privatkunder, som i ubegrænset omfang kan gøre brug af følgende:

 • Hæve og indsætte penge (kun danske kroner)
  Hæve kontanter skal kunne ske ved henvendelse i pengeinstituttets forretningslokale eller i hæveautomater både inden for og uden for pengeinstituttets åbningstid.
 • Direkte debiteringer
  Direkte debiteringer er en betalingstjeneste til debitering af debitors betalingskonto, når betalingsmodtageren på grundlag af samtykke fra betaleren har initieret betalingstransaktionen, f.eks. Betalingsservice. Det er muligt for kunden at tillade direkte debiteringer fra andre medlemslande i EU.
 • Betalingskort
  Betalingskortet kan bruges til online betalinger på nettet. Betalingskortet er et debetkort med saldokontrol. Det er muligt at anvende betalingskortet i andre medlemslande i EU. Sønderhå-Hørsted Sparekasse tilbyder MasterCard Debet. Det første kort er gratis, og der er ingen årlige gebyrer.
 • Kredittransaktioner, herunder stående ordrer
  Dette omfatter en betalingstjeneste med henblik på at kreditere en betalingsmodtagers betalingskonto. I modsætning til direkte debitering iværksættes kredittransaktioner efter instruks fra kunden til sit pengeinstitut, hvor direkte debitering iværksættes af betalingsmodtageren.
  Kredittransaktioner omfatter både indgående og udgående kredittransaktioner. Ved indgående kredittransaktioner overføres beløbet ”til” kundens betalingskonto. Og ved udgående kredittransaktioner overføres beløbet ”fra” kundens betalingskonto til en konto.
  Stående ordrer er en instruks fra kunden til sit pengeinstitut om med regelmæssige mellemrum eller på forudbestemte datoer at udføre kredittransaktioner.
  Kredittransaktioner skal kunne gennemføres til betalingsmodtagere i andre medlemslande i EU.
  Såfremt de findes, skal kredittransaktioner og stående ordrer kunne gennemføres ved terminaler, ved henvendelse i forretningslokalet og via onlinefaciliteter (netbank).
 • Netbank