Leder du efter noget bestemt ?


Hvidvask og finansiering af terrorisme

I Sønderhå-Hørsted Sparekasse arbejder vi løbende på at minimere risikoen for at blive misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering.

Alle medarbejdere i sparekassen gennemgår løbende uddannelse på området, så de er klædt på til at varetage deres opgaver i bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Sparekassen har politikker og forretningsgange der hjælper medarbejderne med at identificere mistænkelige forhold.

Vi samarbejder med tilsynsmyndighederne og arbejder målrettet med underretningerne til Hvidvasksekretariatet, således bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering sker så effektivt som muligt.

Loven stiller krav om kundekendskab, se under legitimation.

Sparekassen tilslutter sig Finans Danmarks adfærdsprincipper, se under adfærdsprincipper.

 

Legitimation

Adfærdsprincipper

Kontante ind- og udbetalinger