Leder du efter noget bestemt ?


Hvorfor alle de oplysninger?

At drive sparekasse handler i dag om meget andet end at hjælpe vores kunder med at have en sund økonomi og råd til at realisere så mange drømme som overhovedet muligt.

Én af de andre meget vigtige opgaver, vi har, er at hjælpe myndighederne med at forhindre hvidvask af penge, skatteunddragelse, socialt bedrageri og terrorfinansiering.

Sønderhå-Hørsted Sparekasse er sammen med de øvrige pengeinstitutter om at bekæmpe terrorfinansiering og hvidvask af penge. Som kunde i Sønderhå-Hørsted Sparekasse skal du derfor give en række oplysninger. Det gælder blandt andet ved:

  • Oprettelse af en konto eller et kundeforhold i øvrigt.
  • Kontante udbetalinger eller indbetalinger.
  • Når du optræder som kautionist.
  • Når du vil oprette nye produkter.
  • Når vi opdager noget usædvanligt i forhold til normal kundeadfærd.
  • Løbende, når vi skal ajourføre vores oplysninger om dig.


Sønderhå-Hørsted Sparekasse skal bruge oplysningerne til at opnå kendskab til vores kunder og deres formål med at være kunde hos os. Det er derfor, at vi beder om kopi af pas (kørekort) og sundhedskort. Selvom du har været kunde i sparekassen i mange år, kan du opleve at blive bedt om at aflevere dokumentationen endnu engang, så vi kan sikre at oplysningerne er tidssvarende.

Udover at Sønderhå-Hørsted Sparekasse beder om diverse oplysninger om formål og omfang af kundeforholdet overvåger sparekassen kundernes transaktioner i sparekassen. Overvågningen sammenholdes med kundens formål og omfang og skulle der være uoverensstemmelser, kan dette medføre, at du vil blive kontaktet af sparekassen for yderligere oplysninger.

Sønderhå-Hørsted Sparekasse tilslutter sig Finans Danmarks adfærdsprincipper. 


Du kan læser mere i Finans Danmarks pjece her.

Eller se filmen fra Lokale Pengeinstitutter her.