Leder du efter noget bestemt ?


Betalinger og overførsler til udlandet

Korrekte oplysninger er særdeles vigtige forud for en udenlandsk overførsel.

Hvis du skal sende beløb til udlandet, skal du sikre dig de korrekte pengeinstitutoplysninger fra din kunde. Ellers risikerer du, at betalingerne forsinkes eller kommer retur fratrukket store gebyrer.

Typiske fejl

  • kontonummer og navn stemmer ikke overens 
  • kontohavers navn er ikke korrekt 
  • kontohavers navn er ikke stavet korrekt 
  • kontoen er lukket


Du kan se vores priser her:

Betaling af indbetalingskort

 

Via netbank, pr. stk.
Via filial, pr. stk.

0 kr
0 kr

Pengeoverførsler til en udbyder af       
betalingstjenester i Danmark
      

Via Netbank, pr. overførsel
Via filial, pr. overførsel

0 kr
0 kr

Pengeoverførsler til en udbyder af
betalingstjenester i andre lande
via netbank - pr. overførsel
Almindelig - EU/EØS (Euro)
Almindelig - EU/EØS (ikke Euro)        
Almindelig - ikke i EU/EØS

Ekspres - DKK, EUR, USD, GBP, SEK, NOK,CHF        
Ekspres - Øvrige

0 kr
50 kr
50 kr

0,1% + 290 kr
0,1% + 290 kr

Pengeoverførsler til en udbyder af
betalingstjenester i andre lande
via filial - pr. overførsel
Almindelig - EU/EØS (Euro)
Almindelig - EU/EØS (ikke Euro)        
Almindelig - ikke i EU/EØS

Ekspres - DKK, EUR, USD, GBP, SEK, NOK,CHF
Ekspres - Øvrige

150 kr
250 kr
250 kr

0,1% + 500 kr
0,1% + 500 kr


Betalinger indenfor EU i euro

Hvis du vil sende beløb i euro indenfor EU til den billigst mulige pris, skal du oplyse den udenlandske betalingsmodtagers IBAN-kontonummer og modtagers pengeinstituts navn og land og BIC-kode (også kaldet SWIFT-adresse) på betalingsinstruksen (som du kan udfylde i netbank eller via din rådgiver i afdelingen).

Når overførsler bestilles via netbank skal IBAN-kontonummeret indtastes UDEN mellemrum.

Ved alle overførsler i euro til et EU* eller EØS** land skal der være oplyst BIC (også kaldet SWIFT-adresse) samt IBAN-kontonummer på modtager uanset beløbsstørrelse. Hvis dette ikke oplyses, har modtagende bank ret til enten at afvise overførslen eller opkræve ekstra gebyr fra afsender for manuel behandling.

I netbank bliver IBAN-kontonummeret samt 5. og 6. karakter i BIC-koden valideret.

 

Tidsfrister

Overførsler til udlandet bestilt inden kl. 12:00 bliver gennemført samme dag.
Bestilling af ekspresoverførsler skal ligeledes være modtaget senest kl. 12.00 for betaling samme dag.

Betalinger til og fra udlandet afregnes efter Sparekassens markedskurs med tillæg/fradrag, der varierer for de enkelte valutaer. 
Fondshandler afregnes med en aktuel markedskurs med tillæg/fradrag.

Du kan se de aktuelle kurser via din netbank på denne måde:

  1. I menuen "Betal og overfør", vælg "Overførsel til udlandet"
  2. Tryk her på $-ikonet ud for valuta
  3. Valutatabellen med senest fastsatte kurser åbner

 

Konsekvenser ved forkerte/manglende oplysninger

Vilkårene for denne betalingsmåde er, at du som kunde er forpligtiget til at betale eventuelle ekstraomkostninger forbundet med at fremskaffe manglende/forkerte oplysninger.

Hvor stort et gebyr der er tale om, kan vi desværre ikke sige, da det til dels afhænger af, hvad modtagerbanken opkræver i gebyr i det enkelte tilfælde.

* Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig (incl. Fransk Guyana, Guadelope, Martinique og Réunion), Grækenland, Holland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxemburg, Malta, Sverige, Polen, Portugal (incl. Azorerne og Maderia), Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

** Norge, Island, Schweiz og Lichtenstein