Leder du efter noget bestemt ?


Provision fra samarbejdspartnere

Sønderhå-Hørsted Sparekasse kan modtage provision/honorar i forbindelse med samarbejde med andre finansielle virksomheder.

Ingen medarbejdere i Sønderhå-Hørsted Sparekasse modtager provision eller bonus fra vores samarbejdspartnere.

Sønderhå-Hørsted Sparekasse modtager i øjeblikket provision i forbindelse med salg af investeringsforeningsbeviser fra følgende:

Samarbejdspartner Løbende provision p.a. Formidlingshonorar
     
Sparinvest  0,00 - 0,50 % 0,00 %
BankInvest  0,00 - 0,75 % 0,00%
     

Løbende provision modtages på baggrund af Sønderhå-Hørsted Sparekasses samlede beholdning i disse investeringsforeninger. 

Puljepension, beregnet af gennemsnitlig indestående på konti pr. år 0,75%

Opdateret 11.05.2023