Leder du efter noget bestemt ?


Segment 1; Tredjepartsbetaling

  • Kunden skal have adgang til netbank.

  • Mulighed for møde med kunderådgiver i sparekassen.

  • Der fremsendes kvartalsvis brev om udviklingen på kundens investeringer.

  • Kunden modtager årligt brev i netbank/post med årlige investeringsomkostninger,
    - af dette brev fremgår endvidere kundens segmentering.  
    - af dette brev fremgår endvidere hvor på Sønderhå-Hørsted Sparekasses hjemmeside oplysninger omkring segmentering og provisionssatser (Sparinvest og BankInvest) kan findes.