Leder du efter noget bestemt ?


Segment 2; Tredjepartsbetaling   

  • Kunden skal have adgang til netbank

  • Kunden har mulighed for årligt investeringsmøde med kunderådgiver og investeringsrådgiver omkring sine investeringer.

  • Der fremsendes kvartalsvis brev om udviklingen på kundens investeringer.

  • Kunden modtager årligt brev i netbank/post med årlige investeringsomkostninger, 
    - af dette brev fremgår endvidere kundens segmentering.  
    - af dette brev fremgår endvidere, hvor på Sønderhå-Hørsted Sparekasses hjemmeside oplysninger omkring segmentering og provisionssatser (Sparinvest og BankInvest) kan findes.