Leder du efter noget bestemt ?

Garant

Hvis du sætter minimum kr. 1.000,- ind på en garantkonto i Sønderhå-Hørsted Sparekasse, så er du garant i sparekassen. Dermed bliver du berettiget til at opstille og opstille andre til sparekassens repræsentantskab.

Repræsentantskabet er sparekassens højeste myndighed. Det består af 32 medlemmer, der alle er valgt af garanterne. Hvert år er 8 repræsentantskabsmedlemmer på valg.

Repræsentantskabet vælger sparekassens bestyrelse som består af 7 medlemmer.

Som garant bliver man inviteret til garantmøde, som hvert år afholdes den 1. fredag i marts måned. På mødet bliver der afholdt valg til repræsentantskabet og der bliver orienteret om sparekassens virksomhed i det forgangne år. Når mødet er overstået er Sparekassen vært ved en 3-retters menu, hvor der er festlig stemning og hyggesnak ved bordene.

VIGTIGT: Indskud på garantkontoen er IKKE omfattet af indskydergarantifonden.

For at minimere kundernes risici er der i Sønderhå-Hørsted Sparekasse et loft på indskud på garantkonto på 50.000 kr.

Nye regler vedr. garantikapital

Nye regler fra EU har medført, at alle sparekasser skal ændre den måde, hvorpå der fastlægges og tilskrives rente på garantkapital. Dette medfører blandt andet, at der ikke længere indsættes renter af garantkapital på kontoen ved årets udgang. Det sker først efter repræsentantskabsmødet i marts måned.
Hvis garantbeviser indløses i løbet af året, udbetales garantkapitalen dog efter de hidtil gældende regler. Renten bliver imidlertid først udbetalt efter det førstkommende repræsentantskabsmøde.

Fremover skal repræsentantskabet, på baggrund af indstilling fra bestyrelsen, godkende rentesatsen på garantkapitalen for året, der er gået. Det betyder, at der fremover først indsættes renter af garantkapital på din konto efter afholdelse af det ordinære repræsentantskabsmøde ultimo marts året efter.

Reglerne er gældende fra den 1. januar 2012 og omfatter både garantkapital, der er tegnet før denne dato og ny garantkapital, der tegnes efter 1. januar 2012.