Leder du efter noget bestemt ?


Redegørelse fra Finanstilsynet

Finanstilsynet har undersøgt Sønderhå-Hørsted Sparekasses efterlevelse af reglerne i lov om betalinger (betalingsloven) om krav til anvendelse af stærk kundeautentifikation ved kortbetalinger i e-handlen. Undersøgelsen skete, da Finanstilsynet blev opmærksom på, at kortudstedere, der anvender SDC som datacentral, har anvendt undtagelsen for lavværdi-betalinger forkert.

Du kan læse hele redegørelsen her.