Leder du efter noget bestemt ?


Indskydergarantifonden

Som alle pengeinstitutter i Danmark er Sønderhå-Hørsted Sparekasse omfattet af Indskydergarantifonden, som sikrer kundernes indskud, hvis et pengeinstitut skulle komme i økonomiske problemer. 

Indskydergarantifonden dækker nettoindskud med op til 750.000 kr. pr. indskyder/cpr.nr., dog ikke Garantbeviser. 

På følgende kontoformer er indskyder dog altid sikret sit indestående uanset beløbets størrelse:

  • Indeks-, kapital-, rate- og selvpensionskonti
  • Børneopsparingskonti
  • Boligopsparingskonti
  • Uddannelsesopsparingskonti

Advokaters klientkonti samt indskud i godkendte forvaltningsafdelinger Indskydergarantifonden er en privat, selvejende institution, og fonden drives ved indbetalinger og garantistillelse fra pengeinstitutterne i Danmark.

Den daglige administration af fonden varetages af Danmarks Nationalbank.

Læs mere ved Garantifonden for Indskydere og Investorer