Leder du efter noget bestemt ?


Klageansvarlig

Hvis du ønsker at klage over Sønderhå-Hørsted Sparekasse, skal du i første omgang kontakte Sønderhå-Hørsted Sparekasse.

Hvis du herefter fortsat er uenig i Sønderhå-Hørsted Sparekasses behandling af din henvendelse eller resultatet heraf, kan du kontakte den klageansvarlige i Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Du kan bede din rådgiver om at blive henvist, eller du kan kontakte den klageansvarlige direkte.

Sønderhå-Hørsted Sparekasses klageansvarlige er direktør Viggo Pedersen Jensen. Du kan skrive til ham på følgende adresse: Legindvej 86, 7752 Snedsted eller på vpj@sdrhaa.dk.

Du kan også vælge at indbringe din klage for Det Finansielle Ankenævn på følgende adresse: Amaliegade 8B, 2. sal, 1256 København K, tlf. 35 43 63 33 eller på www.fanke.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage over en ydelse købt online. Det er særligt relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.
Klage indgives her http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse sdrhaa@sdrhaa.dk.