Leder du efter noget bestemt ?


PSD2

PSD2 (Revised Payment Service Directive) er et revideret direktiv om betalingstjenester, som har til formål at:

  • skabe et betalingsmiljø med høj konkurrence, innovation og sikkerhed til gavn for alle interessenter - forbrugerne i særdeleshed
  • hjælpe rammeværket for betalinger til bedre at opfylde stigende krav til et effektivt europæisk betalingsmarked
  • fastsætte tidssvarende EU-regler for betalings-tjenester
  • reducere forbrugeromkostninger

 

Med PSD2 stiller EU en række nye krav til banker, butikker og andre tredjeparts-serviceleverandører (Third Party Providers - TPP’er).
De største ændringer, som kommer med PSD2 er: 

Åbne betalingskonti – Access to Account eller XS2A

Det betyder, at en bankkunde får mulighed for at give en tredjepart (TPP) adgang til at foretage betalinger eller indhente oplysninger på samme måde som kunden selv kan gøre det i netbanken.

Øget sikkerhed

Direktivet skærper sikkerhedskravene (som nævnt ovenfor) for betalinger ved at kræve stærk kundeautentifikation (Secure Customer Authentication SCA) via 2-faktor-løsninger når en bruger:

  1. tilgår sin betalingskonto online,
  2. iværksætter en elektronisk betalingstransaktion, eller
  3. udfører handlinger gennem en enhed til fjernkommunikation, der kan indebære risiko for misbrug.

Begrænsning af gebyrer

Direktivet indfører et loft for interbankgebyrer (interchange) på 0,2 % af købe-summen for debetkort og 0,3 % af købesummen for kreditkort.

Forbud mod viderefakturering af gebyrer

Hidtil har forretningerne kunnet vælge at viderefakturere gebyrer (surcharging) på visse betalingskort til forbrugerne. Dette er fremover ikke længere muligt. Det betyder, at forbrugeren fremover betaler samme pris uanset hvilket kort, der betales med. Forretninger må altså ikke længere pålægge forbrugeren et ekstra gebyr, når der fx betales med kreditkort.

 

Du kan anmode om adgang her.


Vi skal gøre opmærksom på, at du ifølge loven skal være godkendt af Finanstilsynet som tredjepartsleverandør, for at vi kan give dig adgang til betalingskonti og –tjenester.

Du kan søge om godkendelse her