Leder du efter noget bestemt ?


Virksomhedsoplysninger

Kontaktoplysninger

Sønderhå-Hørsted Sparekasse
Legindvej 86
Sønderhå
7752 Snedsted
Tlf.: 9793 9011
E-mail: sdrhaa@sdrhaa.dk
CVR-nr.: 21249114
Sparekasseoplysninger

Registreringsnr.: 9124
Swift-/BIC-kode: SOHODK21
Korrespondentbanker

Se listen over korrespondentbanker her.

 

Vi gør opmærksom på, at alle telefonsamtaler bliver optaget som følge af lovkrav.