Leder du efter noget bestemt ?

Netbank-forsikring

Forbrugerbeskyttelsen i Danmark sikrer, at alle privatkunder via lovgivningen (Betalingstjenesteloven) er sikret erstatning i tilfælde af misbrug i Netbank, medmindre der er tale om grov uagtsomhed fra kundens side.

Dette gælder dog ikke for virksomheder og andre erhvervskunder! Erhvervskunder har derfor fået mulighed for at tegne en forsikring, målrettet mod indbrud i Netbank.

Tal med din rådgiver om du bør sikre dig med en Netbank-forsikring, målrettet mod indbrud i Netbank.

Forsikringen kan bl.a. tegnes online hos:
www.netbankforsikring.dk (Marsh)
netbanksindbrud.willisweb.dk (Willis).

Marsh og Willis er begge forsikringsmæglere og yder dermed al rådgivning omkring forsikringerne. Sønderhå-Hørsted Sparekasse rådgiver ikke om disse forsikringsordninger, og modtager ingen provision for "henvisningen" som alene er en serviceoplysning til vore erhvervskunder.