Leder du efter noget bestemt ?


Erhverv

Sønderhå-Hørsted Sparekasse hjælper også erhvervskunder. Faktisk sætter vi en ære i at værne om det lokale erhvervsliv. Vi besidder de nødvendige kompetencer til at kunne rådgive erhvervskunder seriøst og professionelt.

Rådgivningen sker altid med udgangspunkt i den enkelte virksomheds behov. Vi vil gerne have indsigt i og forståelse for din virksomhed – jo bedre rådgivning kan vi give dig.

Faktorer som forretningsmodel, kapitalgrundlag, fremtidig indtjeningsevne samt fremtidige vækstmuligheder ligger til grund for en individuel vurdering og rådgivning. Men også på erhvervsområdet er det vores helt klare holdning, at de menneskelige relationer er de vigtigste.

Vores primære markedsområder er Thy og Mors.

Her kan du læse mere om, hvordan du får en erhvervskonto.