Leder du efter noget bestemt ?


Foreninger og ajourføring af kundeforhold

Foreningskonti er meget omkostningstungt for os at administrere, hvorfor vi kun ønsker at have disse i forbindelse med, at flere bestyrelsesmedlemmer er kunde hos os.

Udgangspunktet for et godt samarbejde er, at vi kender hinanden godt. Vi lægger vægt på en tæt dialog og stort kendskab til foreningens forhold. Samtidig er vi underlagt hvidvasklovgivningen, og skal en gang årligt indhente forskellige oplysninger.

Disse oplysninger er:

  • Referat fra generalforsamling 
  • Ændringer i vedtægter
  • Konstituering/Nye bestyrelsesmedlemmer og legitimation på disse
  • Forretningsomfang udfyldes i blanketten 

Vi beder jer derfor indsende dette materiale og udfylde nedenstående blanket senest 1 måned efter, at der har været afholdt generalforsamling.


Find blanketten her