Leder du efter noget bestemt ?


Indkaldelse til halvårligt repræsentantskabsmøde


Torsdag d. 14. marts 2024 kl. 18.00 på Stenbjerg Kro

 

Aftenen starter med en middag kl. 18.00

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om Sparekassens virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse 
 4. Beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder den af bestyrelsen foreslåede forrentning af garantkapital 
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  På valg:
  Erik Dalbro Møller ( ønsker genvalg )
  Jørgen Munk Christensen ( ønsker genvalg )
  Henrik Jeppesen ( ønsker genvalg )
 6. Valg af suppleant
 7. Valg af revisor
 8. Godkendelse af lønpolitik i Sønderhå-Hørsted Sparekasse
 9. Vedtægtsændringer
 10. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår
 11. Forslag fremsat af direktion, bestyrelse eller repræsentantskabsmedlemmer
 12. Evt.

Af hensyn til maden er det vigtigt, at vi modtager din til- eller framelding senest torsdag d. 7. marts. Det skal ske til Vita Jensby på vj@sdrhaa.dk

Årsrapport for 2023 vil blive sendt via mail umiddelbart før mødet.

Vi ser frem til din deltagelse.

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen