Leder du efter noget bestemt ?


Sønderhå-Hørsted Sparekasse skal have ny direktør

Bestyrelsen har lavet fratrædelsesaftale med Per Nørgaard Nielsen

Per Nørgaard Nielsen stopper som direktør for Sønderhå-Hørsted Sparekasse.

Det meddeler bestyrelsesformand Flemming Nielsen.

Fratrædelsen sker efter gensidig aftale mellem bestyrelsen og Per Nørgaard Nielsen, idet aftalen er indgået umiddelbart inden Bededagsferien.

Flemming Nielsen fremhæver, at sparekassen driftsmæssigt har præsenteret positive resultater i de fem år, Per Nørgaard Nielsen har varetaget den daglige ledelse.

Sønderhå-Hørsted Sparekasse er ekspanderet, og der er i dag 17 ansatte.
- Per har været god for sparekassen i denne periode, og han har skabt succes på mange parametre.
Men nu er vi i bestyrelsen enige om, at der er behov for en anden type leder, siger Flemming Nielsen.

Sønderhå-Hørsted Sparekasse præsenterede sidste år et overskud på driften på 5,3 mio. kr., og der er en stabil og god solvens på 28,5 procent.

Sidste år fik det populære pengeinstitut 413 nye kunder.

Et pengeinstitut med vokseværk sammenholdt med samfundets generelle udvikling inden for
informationsteknologi og deraf følgende behov for fokus på it-sikkerhed samt finansielle krav til drift af
kreditinstitutioner er medvirkende til, at der nu er lavet en fratrædelsesaftale med Per Nørgaard Nielsen.

- Myndighedskravene stiger, og der er en stor kompleksitet af love og regler, som man skal håndtere og forholde sig til. Det betyder, at der er kommet mere personale til, og vi har behov for at opbygge en anden organisation, understreger bestyrelsesformanden.

Per Nørgaard Nielsen fungerede som erhvervsrådgiver i sparekassen de seneste tre år før, han blev rekrutteret til direktørposten.

- Jeg har været glad for mine år i sparekassen, og er stolt af de resultater, vi har opnået, så det er med vemod, at jeg nu forlader stillingen. Jeg må dog erkende at det, der især driver værket for mit vedkommende, er den direkte kundekontakt, forretningsresultater og kreditansvaret. Og disse arbejdsopgaver er i forhold til direktørfunktionen trådt mere og mere i baggrunden i takt med den udvikling, som bestyrelsesformanden redegør for, udtaler Per Nørgaard Nielsen.

Fratrædelsen sker 30. juni, og bestyrelsen vil nu iværksætte en proces til ansættelse af en ny direktør, der skal understøtte sparekassens fremtidige vækst.

Yderligere oplysninger fås hos bestyrelsesformand Flemming Nielsen, tlf. 20 29 62 83