Leder du efter noget bestemt ?


Historisk godt resultat fra Sønderhå-Hørsted Sparekasse

Målt på basisindtjeningen blev 2023 det hidtil bedste regnskabsår i Sparekassens 152-årige historie med en basisindtjening på kr. 13,7 mio. Rekordindtjeningen skyldes især det stigende renteniveau, som har betydet, en markant stigning i afkastet af Sparekassens overskudslikviditet.

Poster fra årsrapporten 2023:

  • Nettorenteindtægter på kr. 27,7 mio. - en stigning på kr. 8,5 mio. i forhold til 2022.
  • Netto rente- og provisionsindtægter på kr. 38,1 mio. – en stigning på kr. 6,5 mio. i forhold til 2022.
  • Kursreguleringer på kr. 5,9 mio. mod kr. -7,1 mio. i 2022
  • Udgifter til personale og administration på kr. 24,4 mio. mod kr. 20,0 mio. i 2022.
  • Nedskrivninger på kr. 7,7 mio. mod en indtægt på kr. 0,9 mio. i 2022
  • Resultat før skat på kr. 11,8 mio., hvilket er over en fordobling i forhold til 2022, hvor resultatet før skat var på kr. 5,4 mio.

 

Et solidt fundament

Sønderhå-Hørsted Sparekasse kapitalprocent er på 29,0%, mens kapitalkravet er opgjort til 21,7% - dvs. en overdækning på 7,3 procentpoint eller 33,6%. Samtidig har Sparekassen en meget tilfredsstillende likviditet, idet likviditetspejlemærket er på 2.449%, hvor Finanstilsynets pejlemærke er 100%. Sparekassen er således et meget solidt pengeinstitut, og står derfor godt rustet til fremtiden

For 2024 forventes der en basisindtjening i niveauet kr. 12,0-13,0 mio. og et resultat før skat i niveauet kr. 11,0-12,0 mio.

Årsrapporten fremgår af hjemmesiden: www.sdrhaa.dk

For yderligere oplysninger kontakt venligst direktør Viggo Jensen på tlf. nr. 96 17 70 67 eller mail: vpj@sdrhaa.dk