Leder du efter noget bestemt ?


Tilfredsstillende resultat i Sønderhå-Hørsted Sparekasse for 1. halvår 2023

  • Resultat før skat udgør et overskud på 5,2 mio.
  • Stigning i nettorente og provisionsindtægter
  • Kursreguleringer udgør 1,2 mio.
  • Nedskrivninger på 2,2 mio.
  • Stigning i personale- og administrationsomkostninger, herunder it-udgifter
  • Resultat af primær bankforretning på 6,2 mio.
  • Stigning i udlån på 3 %
  • Stigning i indlån på 6,8 %
  • Solvens udgør 27,6 %

Halvårsregnskabet for 2023 er påvirket af de kraftigt stigende renter, hvilket har medført en stigning i nettorente og provisionsindtægter på 29 % i forhold til 1. halvår 2022.

De samlede udgifter til personale og administration er steget fra 9,9 mio. i 1. halvår 2022 til 13 mio. i 1. halvår 2023. Baggrunden for denne stigning skyldes yderligere ansættelse af personale, tidligere ansatte og stigende omkostninger til it og øvrig administration.

Sparekassen fastholder forventninger til årets resultat før skat på 12 mio.

Du kan læse halvårsrapporten her.

For yderligere oplysninger henvendelse til konstitueret direktør Holger Munk.