Leder du efter noget bestemt ?


Vilkår for brug af vores hjemmeside

Ved brug af vores hjemmeside www.sdrhaa.dk accepterer du nedenstående vilkår. Vi anbefaler derfor, at du læser dem.

Hjemmesidens ejer er, medmindre andet er angivet:

Sønderhå-Hørsted Sparekasse
Legindvej 86
Sønderhå
7752 Snedsted
Tlf.: 9793 9011
E-mail: sdrhaa@sdrhaa.dk
CVR-nr.: 21249114
Registreringsnummer: 9124
Swift-/BIC-kode: SOHODK21

Ophavsret

Indholdet på Sønderhå-Hørsted Sparekasses hjemmeside er beskyttet af reglerne om ophavsret. Mangfoldiggørelse af internetsiderne må ikke ske uden, at Sønderhå-Hørsted Sparekasse eller anden indehaver af ejendomsretten forinden har givet sit skriftlig samtykke hertil. Det er tilladt at downloade eller udskrive materiale til eget brug. Varemærker eller logoer som er vist på hjemmesiden må ikke gengives, offentliggøres eller distribueres uden skriftlige tilladelse fra Sønderhå-Hørsted Sparekasse eller anden indehaver af ejendomsretten.

Persondatapolitik

De personoplysninger, som afgives i forbindelse med udfyldelse af formularer på hjemmesiden, vil blive behandlet i overensstemmelse med den gældende lovgivning om behandling af personoplysninger.

Sønderhå-Hørsted Sparekasses hjemmeside benytter cookies. Læs mere herom på vores hjemmeside under punktet "Cookies på vores hjemmeside".

Ansvarsfraskrivelse

Sønderhå-Hørsted Sparekasse har udarbejdet informationerne på hjemmesiden som generel information til eget brug. Informationerne er udelukkende vejledende og kan på ingen måde sidestilles med eller erstatte personlig rådgivning. Informationerne kan ikke opfattes som en opfordring til køb eller salg af Sønderhå-Hørsted sparekasses produkter og ydelser.

Sønderhå-Hørsted Sparekasse opdaterer og vedligeholder løbende hjemmesiden, og bestræber sig i videst muligt omfang på, at informationerne og funktionerne på hjemmesiden er fuldstændige og korrekte. Sønderhå-Hørsted Sparekasse bruger kun kilder, som Sønderhå-Hørsted Sparekasses medarbejdere har tillid til. Sønderhå-Hørsted Sparekasse kan dog ikke garantere at informationerne og funktionerne på hjemmesiden er fuldstændige og korrekte eller gøres erstatningsansvarlig for eventuelle fejl, stavefejl, udeladelser eller for de resultater, der opnås ved brug af informationerne/funktionerne.

Eventuelle direkte eller indirekte tab, der er opstået som følge af dispositioner eller udeladelser af dispositioner foretaget på baggrund af informationer på hjemmesiden, er ikke underlagt Sønderhå-Hørsted Sparekasses ansvar.

Beløbsangivelser, satser og kurser offentliggjort på hjemmesiden er udelukkende til orientering og dermed ikke nødvendigvis de samme, som ville gælde for nye transaktioner eller eksisterende positioner.

Sønderhå-Hørsted Sparekasse er til enhver tid berettiget til, uden forudgående varsel, at ændre indholdet af hjemmesiden eller de deri beskrevne ydelser.

Sønderhå-Hørsted Sparekasses hjemmeside giver adgang til tredjeparts hjemmesider via links. Sønderhå-Hørsted Sparekasse har ikke gennemgået indholdet på disse hjemmesider, og kan ikke gøres ansvarlig for indholdet på hjemmesider, som er ejet af andre end Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Herunder også produkter og serviceydelser udbudt af andre end Sønderhå-Hørsted Sparekasse.

Sønderhå-Hørsted Sparekasse er ikke ansvarlig for, fra hvilke andre sider eller i hvilken sammenhæng der linkes til www.sdrhaa.dk.

Sikkerhed

Sønderhå-Hørsted Sparekasse kan ikke gøres erstatningsansvarlig for skader på hard- eller software eller for driftsforstyrrelser, der opstår som følge af brug af hjemmesiden, tekniske fejl, herunder nedbrud af eller manglende adgang til vores servere, svigt i strømforsyning eller telekommunikationssystemer eller øvrige omstændigheder uden for Sønderhå-Hørsted sparekasses kontrol.

Sønderhå-Hørsted Sparekasse kan ikke gøres erstatningsansvarlig for eventuelle tab eller skader som følge af brugen af www.sdrhaa.dk, i det omfang hjemmesiden måtte indeholde vira, eller indholdet er blevet ændret eller forvrænget.

Sønderhå-Hørsted Sparekasse er ikke ansvarlige for tab og skader som følge af tredjemands uberettigede adgang (fx. hacking) via hjemmesiden til Sparekassens, brugeren eller tredjemands data. Sønderhå-Hørsted Sparekasse kan heller ikke drages til ansvar for skader forårsaget af virus, som måtte være pådraget brugerens computerudstyr som følge af browsing, downloading eller lignende transaktioner i forbindelse med brug af www.sdrhaa.dk.