Leder du efter noget bestemt ?


Hvorfor kan jeg ikke strakshandle?

 

Det kan du i princippet også. Strakshandler er bare blevet erstattet af begrebet "markedsordre". Det vil sige, at u køber og sælger til det givne værdipapirs aktuelle markedskurs.

Ønsker du at oprette en markedsordre, skal du vælge Ordretype og derefter Marked.