Leder du efter noget bestemt ?


Hvorfor har jeg værdipapirer i mit depot, jeg ikke kan handle?

 

Umiddelbart kan der være to årsager:

  1. Ikke alle værdipapirer kan handles, da der kan være tale om unoterede aktier. Det betyder, at de ikke kan handles på en børs.
  2. Værdipapiret står ikke på den foreløbige liste over værdipapirer, som kan handles.

Kontakt din rådgiver, så hjælper de dig med at undersøge sagen.