Leder du efter noget bestemt ?


Hvordan udregnes gevinst/tab i handler med udenlandsk valuta?

 

Når du handler værdipapirer i udenlandske valuta, vil der automatisk ske en valutaomveksling. Derfor skal du både tage højde for den enkelte akties kurs, men samtidig også valutakursen i den enkelte valuta.

Der er nemlig en risiko for, at valutakursen har ændret sig, når du skal sælge aktien igen. Hvis valutaen, som handles, stiger i værdi i forhold til den danske krone, vil du have en gevinst på valutaomvekslingen, og omvendt hvis valutaen, som handles, falder i forhold til kronen, vil du have et tab.

Foretager du handler i euro, er der dog en minimal risiko, da den danske krone har forpligtet sig til maksimalt at afvige 2,25 % fra euroen.