Leder du efter noget bestemt ?


Upload oplysninger for private

I Sønderhå-Hørsted Sparekasse er vi underlagt bestemmelserne i Hvidvaskloven. Af denne fremgår det, at vi løbende skal opdatere oplysninger på vores kunder. Nogle af jer har allerede stiftet bekendtskab med ”kend din kunde-reglerne” som alle finansielle virksomheder i Europa er underlagt.

Kort fortalt betyder det, at vi som sparekasse skal kunne dokumentere, hvem vores kunder er, og hvordan de forventer at bruge os som sparekasse. Disse oplysninger skal jævnligt opdateres – både for at kunne rådgive dig bedst muligt, men også for at kunne reagere, hvis transaktionerne på din konto pludselig ændrer sig markant. 

Lige meget om du er ny kunde eller har været hos os i mange år, vil du i den nærmeste fremtid møde spørgsmål omkring dit forventede brug af os som sparekasse. Når du logger på netbank eller mobilbank bliver du mødt af nogle spørgsmål omkring transaktioner på dine konti: 

  • Overførsler til dine konti (løn, pension)
  • Kontante ind- og udbetalinger
  • Mobile ind- og udbetalinger
  • Overførsler til og fra udlandet


Besvarelsen kan udskydes 3 gange, hvorefter du skal udfylde for at kunne tilgå netbank eller mobilbank. Efter udfyldelsen kommer du direkte i netbank eller mobilbank.

Sidst men ikke mindst beder vi dig indsende legitimation. Gyldig legitimation er dit gule sygesikringskort samt pas eller kørekort med synligt navn, billede og cpr. nummer. Har du ikke et gyldigt kørekort eller pas kontakter du os blot – så finder vi sammen en løsning. Legitimationen kan du sende via din net- eller mobilbank via beskedfunktionen.