Leder du efter noget bestemt ?

Garantmøde den 25. marts 2022 kl. 18,00 i Snedsted Hallen

 

Nu er indbydelsen til vores årlige garantmøde udsendt.

 

Fristen for tilmelding er udløbet.

 

Vi gør opmærksom på, at coronasituationen desværre kan tvinge os til at aflyse.
HUSK derfor at holde dig orienteret her på siden. 


Der skal vælges 8 medlemmer til repræsentantskabet for en 4-årig periode.

 

Følgende kandidater er på valg i 2022:

 • Bjarne Krag Nielsen
 • Christian Kjær Pedersen  
 • Jens Kristian Larsen
 • Jens Møller Jensen
 • Kenneth Pedersen
 • Ole Bach Salomonsen
 • Tanja Skammelsen Bang
 • Åse Bach Møller

Sparekassen har ikke modtaget forslag indenfor fristen vedr. nyopstillede kandidater til repræsentantskabet.

Alle kandidater er villige til genvalg og er hermed valgt for en ny 4-årig periode. 

Idet repræsentantskabsmedlem Jens Nicolaj Nicolajsen desværre er afgået ved døden i februar måned, er Ulrik Madsen, Snedsted indstillet i hans sted i den resterende periode indtil valget i 2023.

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af 8 medlemmer til repræsentantskabet for en 4-årig periode.
  Der er mulighed for at komme med forslag til nye kandidater. Forslag skal være Sparekassen i hænde senest den 1. februar 2022. Foreslåede kandidater kan ses på Sparekassens hjemmeside fra den 7. februar 2022.
  Stemmeberettigede er personer, som har garantkapital pr. 31.12.2021.
 3. Bestyrelsens beretning om Sparekassens virksomhed i det forløbne år.
 4. Fremlæggelse af årsregnskab.
 5. Eventuelt.


Middag og underholdning

Efter mødet er Sparekassen vært ved en middag med efterfølgende kaffe.

Der vil igen i år være en lille overraskelse til alle deltagere.


 

  

Underholdningen bliver leveret af Ib Grønbech - som alle vist kender!

Om sine sange siger han:

”Jeg kan kun skrive sange ud fra noget, som jeg selv har oplevet. Så man kan roligt regne med, at jeg konstant står på lur bag hækken for at følge med i, hvad der foregår.”

Det kan kun blive godt☺