Leder du efter noget bestemt ?

 

Indbydelse til Garantmøde

Fredag den 27. marts 2020 kl. 18:00 i Snedsted Hallen 

Dagsorden 

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af 9 medlemmer til repræsentantskabet.
  Der er mulighed for at komme med forslag til nye kandidater. Forslag skal være Sparekassen i hænde senest den 1. februar 2020.
  Foreslåede kandidater kan ses her på siden fra den 7. februar 2020.
  Stemmeberettigede er personer, som har garantkapital pr. 31. december 2019.

 3. Bestyrelsens beretning om Sparekassens virksomhed i det forløbne år.

 4. Fremlæggelse af årsregnskab.

 5. Eventuelt.

 

Du kan tilmelde dig nederst på denne side.

Der er indkommet 6 forslag til nye kandidater.
Der er 2 som ikke genopstiller.
Der skal således vælges 2 nye kanditater for en 4 årig periode og 1 medlem for en 1 årig periode.

Følgende kandidater er på valg:

Ønsker genvalg:

 • Carsten Kobberø, 67 år, Villerslev, fhv. kvalitetskoordinator - bestyrelsesmedlem siden 2010
 • Erik D. Møller, 63 år, Bedsted, fhv. lærer - bestyrelsesmedlem siden 2006
 • Ann Nørgård, 48 år, Koldby, skolesekretær – bestyrelsesmedlem siden 2014
 • Jørgen Munk Christensen, 47 år, Vorupør, Senior konsulent – bestyrelsesmedlem siden 2018
 • Niels Henrik Hove, 62 år, Sønderhå, gårdejer
 • Hans Møller, 64 år, Skyum, fhv. grafiker

Ønsker ikke genvalg:

 • Tommy Nissen
 • Kirsten Jensen

 Nyopstillet til repræsentantskabet:

 • Carsten Zacho, 49 år, Nykøbing, tømrermester
 • Marie Stjernholm, 37 år, Sønderhå, gårdejer
 • Louise Kassentoft Windfeld, 32 år, Thisted, advokat
 • Lars Toftdahl Markusen, 48 år, Vildsund, reservedelsekspedient /deltidslandmand
 • Daniel K. Jensen, 24 år, Thisted, systemkonsulent
 • Jørgen Nielsen, 56 år, Vesløs, salgskonsulent

Middag og underholdning

Efter mødet er Sparekassen vært ved en middag med efterfølgende kaffe.

Der vil i igen i år være en lille overraskelse til alle deltagere.


 

  

Underholdningen bliver leveret af Ib Grønbech - som alle vist kender!

Om sine sange siger han:

”Jeg kan kun skrive sange ud fra noget, som jeg selv har oplevet. Så man kan roligt regne med, at jeg konstant står på lur bag hækken for at følge med i, hvad der foregår.”

Det kan kun blive godt☺


Tilmelding til garantmødet kan ske herunder - eller på tlf. 9793 9011 eller mail til vj@sdrhaa.dk senest onsdag den 20. marts 2020.

Du kan se indbydelsen her

Tilmelding til garantmøde