Leder du efter noget bestemt ?

Valg til repræsentantskab

Der er sendt brevstemmer ud til de personer, som har foretaget tilmelding til Garantmødet.

Der kan stemmes på følgende:

 

Ann Nørgård, 48 år, Koldby, skolesekretær – bestyrelsesmedlem siden 2014

Ann

 

Carsten Kobberø, 67 år, Villerslev, gårdejer - bestyrelsesmedlem siden 2010

Carsten k

 

Carsten Zacho, 49 år, Nykøbing, tømrermester

Carsten Z

 

Erik D. Møller, 63 år, Bedsted, efterlønner - bestyrelsesmedlem siden 2006

Erik

 

Jørgen Munk Christensen, 47 år, Vorupør, Senior konsulent – bestyrelsesmedlem siden 2018

Jørgen m 

 

Jørgen Nielsen, 56 år, Vesløs, salgskonsulent

Jørgen N 

 

Lars Toftdahl Markusen, 48 år, Vildsund, reservedelsekspedient /deltidslandmand

Lars

 

Louise Kassentoft Windfeld, 32 år, Thisted, advokat

 

Marie Stjernholm, 37 år, Sønderhå, gårdejer

Marie 

 

Niels Henrik Hove, 62 år, Sønderhå, gårdejer

Niels 

  

Garantmødet er aflyst

 

Aflysning af garantmøde – valg til repræsentantskabet.

 

På baggrund af COVID-19 og regeringens udmeldinger, aflyser bestyrelsen Garantmødet den 27. marts 2020.

Vi skal stadig have valgt medlemmer til repræsentantskabet. Dette har bestyrelsen besluttet gennemføres ved brevstemmeafgivning.

Tilmelding til garantmødet er stadig mulig indtil fristens udløb 20. marts 2020. (Via hjemmesiden eller telefonisk kontakt til sparekassen)

 

Brevstemmer:

Alle garanter, som er tilmeldt den 20. marts 2020, vil få tilsendt stemmeseddel.

Sparekassen udsender i uge 13 stemmemateriale til alle tilmeldte. Stemmematerialet vil indeholde stemmeseddel, vejledning samt svarkuvert.

Stemmeseddel i svarkuvert skal afleveres i postkassen i Sønderhå-Hørsted Sparekassen senest kl. 24.00 den 15. april 2020.
Det er vigtigt for bestyrelsen at understrege, at man ikke skal møde personligt op inde i sparekassen, men aflevere i postkassen. (Eller sende med Postnord, vær dog opmærksom på leveringstiden).

Alt dette er for at beskytte vores personale og kunder mod øget kontakt og dermed smitterisiko.

 

Resultat:

Den 17. april 2020 foretages stemmeoptælling i sparekassen af personale og to udpegede repræsentantskabsmedlemmer.

Resultatet af valget offentliggøres umiddelbart herefter på vores hjemmeside og på Facebook.

 

Bestyrelsen er bevidst om, at dette ikke er i overensstemmelse med vores vedtægter, men vi vurderer, at vi er i force majeure, og at dette er den bedste løsning ud fra myndighedernes nuværende udmeldinger, samt beskyttelse af personale og kunder.


***Indbydelse til Garantmøde  (aflyst)

Fredag den 27. marts 2020 kl. 18:00 i Snedsted Hallen 

Dagsorden 

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af 9 medlemmer til repræsentantskabet.
  Der er mulighed for at komme med forslag til nye kandidater. Forslag skal være Sparekassen i hænde senest den 1. februar 2020.
  Foreslåede kandidater kan ses her på siden fra den 7. februar 2020.
  Stemmeberettigede er personer, som har garantkapital pr. 31. december 2019.

 3. Bestyrelsens beretning om Sparekassens virksomhed i det forløbne år.

 4. Fremlæggelse af årsregnskab.

 5. Eventuelt.

 

Tilmeldingsfristen er overskredet, og du kan derfor ikke længere tilmelde dig.

Der er indkommet 5 forslag til nye kandidater.
Der er 3 som ikke genopstiller.
Der skal således vælges 8 kanditater for en 4 årig periode og 1 medlem for en 1 årig periode.

Følgende kandidater er på valg:

Ønsker genvalg:

 • Carsten Kobberø, 67 år, Villerslev, gårdejer - bestyrelsesmedlem siden 2010
 • Erik D. Møller, 63 år, Bedsted, efterlønner - bestyrelsesmedlem siden 2006
 • Ann Nørgård, 48 år, Koldby, skolesekretær – bestyrelsesmedlem siden 2014
 • Jørgen Munk Christensen, 47 år, Vorupør, Senior konsulent – bestyrelsesmedlem siden 2018
 • Niels Henrik Hove, 62 år, Sønderhå, gårdejer

Ønsker ikke genvalg:

 • Tommy Nissen
 • Kirsten Jensen
 • Hans Møller

 Nyopstillet til repræsentantskabet:

 • Carsten Zacho, 49 år, Nykøbing, tømrermester
 • Marie Stjernholm, 37 år, Sønderhå, gårdejer
 • Louise Kassentoft Windfeld, 32 år, Thisted, advokat
 • Lars Toftdahl Markusen, 48 år, Vildsund, reservedelsekspedient /deltidslandmand
 • Jørgen Nielsen, 56 år, Vesløs, salgskonsulent

Middag og underholdning

Efter mødet er Sparekassen vært ved en middag med efterfølgende kaffe.

Der vil i igen i år være en lille overraskelse til alle deltagere.


 

  

Underholdningen bliver leveret af Ib Grønbech - som alle vist kender!

Om sine sange siger han:

”Jeg kan kun skrive sange ud fra noget, som jeg selv har oplevet. Så man kan roligt regne med, at jeg konstant står på lur bag hækken for at følge med i, hvad der foregår.”

Det kan kun blive godt☺


Tilmelding til garantmødet kan ske herunder - eller på tlf. 9793 9011 eller mail til vj@sdrhaa.dk senest fredag den 20. marts 2020.

Du kan se indbydelsen her