Leder du efter noget bestemt ?

 

Indbydelse til garantmøde

Fredag den 1. marts 2019 kl. 18:30 i Snedsted Hallen 

Dagsorden 

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af 8 medlemmer til repræsentantskabet.
  Der er mulighed for at komme med forslag til nye kandidater. Forslag skal være Sparekassen i hænde senest den 31. januar 2019. Foreslåede kandidater kan ses på hjemmesiden fra den 5. februar 2019. Stemmeberettigede er personer, som har garantkapital pr. 31. december 2018.

 3. Bestyrelsens beretning om Sparekassens virksomhed i det forløbne år.

 4. Fremlæggelse af årsregnskab.

 5. Eventuelt.

 

Der er indkommet 3 forslag til nye kandidater.
Da der er 3 af de nuværende medlemmer, som ikke ønsker genvalg, vil de 3 foreslåede blive valgt uden valghandling. 

Følgende kandidater er på valg:

Ønsker genvalg:

 • Verner Husted, 54 år, Sønderhå, Mekaniker - bestyrelsesmedlem siden 1996
 • Preben Næsgaard, 55 år, Thisted, Kontrakt- og Risikostyring - bestyrelsesmedlem siden 2010
 • Jens Nicolaj Nicolajsen, 59 år, Sønderhå, gårdejer
 • Erik Linnet, 43 år, Bedsted, elinstallatør og selvstændig
 • Per Leegaard, 36 år, Sønderhå, elinstallatør

Ønsker ikke genvalg:

 • Kuno Frost
 • Anton Frostholm
 • Hanne Bjerregaard

Nyopstillet til repræsentantskabet:

 • Morten Riis Larsen, 40 år, Bjergby, Senior Manager EG A/S
 • Henrik Jeppesen, 51 år, Sjørring, minkavler
 • Flemming Nielsen, 53 år, Hørsted, gårdejer

 

Middag og underholdning

Efter mødet er Sparekassen vært ved en middag med efterfølgende kaffe.

Der vil i lighed med tidligere år være en lille overraskelse til alle deltagere.

 

 

Underholdningen vil i år blive leveret af Carsten Knudsen

Carsten har et stort repertoire af egne sange og monologer.

Der er også mulighed for et gensyn med Gertrud Sand fra
The Julekalender eller svineavler Gert Regnborg Jensen.

 
Tilmelding til garantmødet kan ske på tlf. 97 93 90 11 eller mail vj@sdrhaa.dk senest onsdag den 20. februar 2019.

Download indbydelsen: Klik her!