Leder du efter noget bestemt ?

Indbydelse til garantmøde

Fredag d. 9. marts 2018 kl. 18:30 i Snedsted Hallen 

Dagsorden 

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af 8 medlemmer til repræsentantskabet.
  Der er mulighed for at komme med forslag til nye kandidater. Forslag skal være Sparekassen i hænde senest den 31. januar 2018. Foreslåede kandidater kan ses på hjemmesiden fra den 2. februar 2018. Stemmeberettigede er personer, som har garantkapital pr. 31. december 2017.

 3. Bestyrelsens beretning om Sparekassens virksomhed i det forløbne år.

 4. Fremlæggelse af årsregnskab.

 5. Eventuelt.

 

Der er indkommet forslag til nye kandidater, og der vil blive afholdt valg. 

Følgende kandidater er på valg:

 • Tanja Skammelsen Bang (ønsker genvalg)
 • Jens Møller Jensen (ønsker genvalg)
 • Kenneth Pedersen (ønsker genvalg)
 • Tage Leegaard (ønsker ikke genvalg)
 • Peter Leegaard (ønsker ikke genvalg)
 • Michael Hansen (ønsker ikke genvalg)
 • Preben Kielsgaard Nielsen (ønsker ikke genvalg)
 • Søren Tølbøll (ønsker ikke genvalg)

Følgende nye kandidater er foreslået:

 • Morten Riis, Bjergby
 • Jens Larsen, Thisted
 • Bjarne Kragh Nielsen, Sundby
 • Christian Kjær Pedersen, Thisted
 • Ole Salomonsen, Thisted
 • Åse Bach Møller, Bedsted

 

Middag og underholdning

Efter mødet er Sparekassen vært ved en middag med efterfølgende kaffe.

Der vil i lighed med tidligere år være en lille overraskelse til alle deltagere.
Underholdningen vil i år blive leveret af Lindy Aldahl, som vi kender fra TV-programmet "Rigtige Mænd".
Glæd dig til at få rørt lattermusklerne når Lindy fortæller om livsstilsændring.

Tilmelding til garantmødet kan ske på tlf. 97 93 90 11 eller mail vj@sdrhaa.dk senest onsdag den 28. februar 2018.

Download indbydelsen: Klik her!