Leder du efter noget bestemt ?


Robust og stærkt resultat for Sønderhå-Hørsted Sparekasse i 2022

✔️Resultat før skat 5,3 mio
✔️Resultat af basisindtjening 11,5 mio
✔️Kursreguleringer er negative med 7,1 mio
✔️Nedskrivninger er positive med 0,9 mio
✔️Stigning i personale- og administrationsomkostninger, herunder IT-udgifter på 13 %
✔️Stigning i udlån på 1 %
✔️Stigning i indlån på 8 %
✔️Stabil og god solvens på 28,5 %
✔️413 nye kunder i 2022

På boligområdet har Sparekassen fortsat medvirket til mange handler. Dette gælder parcelhuse, ejerlejligheder, nedlagte landbrug og sommerhuse i særdeleshed - en rigtig positiv udvikling.

Mange kunder har benyttet friværdier i ejendommen til merbelåning i DLRkredit og Totalkredit samt har udnyttet konverteringsmuligheden, som var meget fordelagtig i 2022. På den baggrund er det positivt, at udlånet trods alt er steget med 1 %.

Sønderhå-Hørsted Sparekasse er sikker på, at nærvær, tid til kunden, kort ekspeditionstid, god betjening og lokal forankring er stærkt medvirkende til, at vi fastholder gode kunder og tiltrækker mange nye kunder i Sparekassen.

 

Du finder årsrapporten her.

 

For yderligere oplysninger henvendelse til direktør Per Nørgaard Nielsen