Leder du efter noget bestemt ?

Negative renter på erhvervskonti

I lighed med andre pengeinstitutter ændrer Sønderhå-Hørsted Sparekasse indlånsrenten for erhvervskunder, så der med ikrafttræden den 1. september 2020 beregnes negativ rente af indestående på erhvervskonti.

Den negative rente fastsættes løbende ud fra Nationalbankens Indskudsbevisrente, der aktuelt er på -0,60%.

Renteændringen foretages af forretningsmæssige årsager for at tilpasse renterne til det aktuelle renteniveau, og i henhold til sparekassens almindelige forretningsbetingelser.

Renteændringen sker med virkning fra 1. september 2020.

Nyheder