Leder du efter noget bestemt ?

Pressemeddelelse 09.03.2020

Historisk godt resultat for Sønderhå-Hørsted Sparekasse

2019 blev det hidtil bedste regnskabsår i Sparekassens 147-årige historie. Rekordresultatet skyldes bl.a. en fortsat god tilstrømning af kunder, høj aktivitetsniveau vedr. låneomlægninger af kreditforeningslån og kursgevinst ved salg af Sparinvest Holding Aktier samt et meget lavt niveau af tab og nedskrivninger på kunder.

Årsrapporten udviser et overskud på 14.085 tkr. efter skat.

 

Tilgængelighed og tæt kundekontakt

På trods af det lave renteniveau har Sparekassen øget basisindtjeningen, idet netto-rente og provisionsindtægter er steget til 25.541 tkr. en stigning på knap 9% – vi er meget tilfredse med at fremvise en god fremgang på de primære indtægter for Sparekassen udtaler direktør Per Nørgård Nielsen.

”Vi har i 2019 investeret yderligere i vores fremtidige vækst. Sparekassen ønsker fortsat at opjustere antallet af medarbejdertimer, idet vi prioriterer at være tilgængelige og have tid til kunderne. Så når kunderne bliver flere, er det naturligt, at de medarbejdermæssige ressourcer også må opjusteres, for at vi fortsat kan opretholde vort høje serviceniveau. Vi investerer også en del penge i IT-udviklingsprojekter via vores datacentral bl.a. for at imødegå cyber-kriminalitet og lovgivningsmæssige krav. I en verden af digitale løsninger er det helt centralt i vores forretning, at kunderne har direkte adgang til deres personlige rådgiver. Hos os er kunderne hverken ” nr. 8 i telefonkøen eller blot henvist til et online chatforum” forklarer direktør Per Nørgård Nielsen.

 

Øget forretningsomfang

Den forbedrede indtjening er baseret på et øget forretningsfang, idet Sparekassen også i 2019 har oplevet en meget tilfredsstillende udvikling i både indlån, udlån og vækst i formidling af kreditforeningslån til Totalkredit og DLR Kredit. Finansiering af huskøb for vores kunder har bl.a. været med til at løfte væksten på udlånet, da udlån er øget med knap 7% til 333 mio. Sparekassen har også medvirket til finansiering af gode projekter for vores erhvervskunder.

Indlån er steget med knap 9% til 479 mio. kr. – et udtryk for at kunderne sparer meget op.

Vores kunder er robuste og har det økonomisk godt. Derfor har Sparekassen i 2019 ikke har haft behov for at foretage nedskrivninger på udlån. En indikation om, at virksomhedens kunder står stærkt økonomisk. I regnskabet ses, at der er tilbageført nedskrivninger for tkr. 6, som er meget tilfredsstillende.

Desuden oplever vi, at det lave renteniveau øger kundernes interesse for investering. Det har givet stor aktivitet inden for investeringsrådgivning, fortæller Per Nørgård Nielsen. Kunderne har fortsat vist god intereresse for vores Puljepension, som er en god investeringsmulighed for pensionsmidler. Vi opfordrer vores kunder til overveje om tiden er moden til investering af midler – både frie midler og pensionsmidler, idet vi jo har et lavrentemiljø.

 

Et solidt fundament

Sønderhå-Hørsted Sparekasse er et meget solidt pengeinstitut. Vi har rundet en milepæl med en egenkapital på over 100.000 tkr. – nemlig 104.658 tkr., hvoraf garantkapitalen udgør 23.045 tkr. Solvensen er ultimo 2019 opgjort til 23,9%, hvor lovens krav er 8%.

”Det er naturligvis et regnskab, som vi er meget glade for. Vi er stolte af at kunne fortsætte væksten, selv om der er hård konkurrence i sektoren. Vi har nydt godt af, at de store banker i området har skruet ned for tilgængeligheden samtidig med, at vores kunder har været meget velvillige til at anbefale os til andre. Den personlige, individuelle rådgivning og langvarige relationer er den røde tråd, og i Sønderhå-Hørsted Sparekasse sætter vi en ære i at finde netop de løsninger, som er bedst for den enkelte” slutter direktør Per Nørgård Nielsen.

 

Se årsrapporten for 2019 lige her

For yderligere oplysninger – kontakt venligst:

Direktør Per Nørgård Nielsen, tlf. 96 17 70 67, mail: pnn@sdrhaa.dk

Nyheder