Leder du efter noget bestemt ?

Garantmøde 2016 - valg

08-02-2016

 

Valg af 8 medlemmer til repræsentantskabet.

Muligheden for at opstille kandidater til repræsentantskabsvalget udløb den 29. januar 2016.
Valget er bortfaldet, idet antallet af ledige mandater er lig antal modtagne kandidatforslag.

De 8 kandidaterne der er på valg har alle ønsket at genopstille, og idet der ikke er indkommet andre kandidatforslag fra garanterne er valget bortfaldet.
Navne på repræsentantskabsmedlemmer finder du under ”om os” her på hjemmesiden.

Nyheder